Varför arabiska?

En introduktion Att studera det arabiska språket i Sverige blir mer och mer populärt. Sist mina distanskurser anordnades online var det hundratals som sökte från alla möjliga städer i alla åldrar. Motivationen var enorm. Men hur kommer det sig? Vad är det som driver en icke-arabisktalande svensk till att vilja lära sig detta främmande språk? […]

Bygg upp ditt ordförråd

I både vardagsliv och klassrumsliv så exponeras elever med och utan språkstörning för nya ord hela tiden. Ordförråd kan inte vara något som tränas en gång i veckan hos logopeden eller specialläraren, utan ett klassrumsbaserat helhetspersperspektiv är att föredra. Detta visade Throneburg och kollegor (2000), som jämförde “traditionell”, individuell behandling av ordförråd med en samarbetsmodell […]